Vargáné dr. Nagy Anikó

adjunktus

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: óvodapedagógia, neveléstörténet

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Hiszem és vallom, hogy tanárként egyik legfontosabb feladatom a tudás átadásán túl, a diák útjának igazgatása is. Ez túlmutat a katedra innenső oldalának napi feladatain, személyes tanácsadást, segítő javaslatokat jelent, eligazodást a mindennapok útvesztőiben. Azt a fajta egyéni odafigyelést, amire minden egyes gyermeknek szüksége lenne a tanítási időn túl is.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
A mai fiataloknak sokrétű, széleskörű tudásra van szükségük. Ennek megszerzése túlmutat a tanintézmények határain. A mentor feladata olyan személyes tanácsadás, amely segítségével a tehetséges fiatalok képesek lesznek érdeklődési körüket szélesíteni, szakmai kapcsolatokat kialakítani. 

 

Mentorálási tevékenység

• karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)

Ajánlott irodalom, publikációk

Vargáné Nagy Anikó (2015): The role of Higher Education in forming loving early childhood educators in Hungary and England 2015/4. http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/index/32 (Társszerzők: Verity Campbell-Barr, Janet Georgeson).

Vargáné Nagy Anikó (2015): Developing Professional Early Childhood Educators in England and in Hungary: Where Has All the Love Gone? European Education Volume 47, Issue 4, 2015. 311-330. DOI:10.1080/10564934.2015.1100451 Published online: 07 Dec 2015. (Társszerzők: Verity Campbell-Barr, Janet Georgeson).

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10564934.2015.1100451

Vargáné Nagy Anikó (2015): Kisgyermekkori nevelés Magyarországon. Educatio, 24/3. 121-128. (Társszerzők: Molnár Balázs, Pálfi Sándor, Szerepi Sándor)

ISSN 1216 - 3384

Vargáné Nagy Anikó (2016): Nemzetközi tapasztalatok a koragyermekkori gyakorlatban - konferencia-beszámoló In Vargáné Nagy Anikó (szerk.): Családi nevelés. Debrecen, Didakt Kft. 

Mentoráltak