Prószéky Gábor prof.

egyetemi tanár, innovációs dékánhelyettes

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Nincsenek elvárásaim, de céltudatos és szorgalmas mentoráltakra számítok.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Először Dömölki Bálint az informatika, majd Kiefer Ferenc a nyelvészet, végül Roska Tamás az akadémiai kutatások területén szerzett mély ismereteit osztotta meg velem – nem hivatalos, hanem inkább atyai-baráti formában.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Egy másik ember helyett – még ha fiatal is az illető – semmilyen eredményt nem lehet elérni, de segíteni lehet és kell őket, hogy az általuk választott szakterületen a saját hatékonyságuk maximumát produkálhassák.

Mentorálási tevékenység

• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– Kutatási terület: Bevezetés az embert az állatvilágtól elkülönítő kivételes képesség, a nyelv és az ezzel való kommunikáció számítógépes modellálásába, az ezen a területen adódó K+F munkálatokba, valamint az alapprobléma megismerésén túl az egyes részterületek problémáinak megismerésébe, de legfőként az ehhez szükséges algoritmikus gondolkodás elsajátításába

Mentoráltak