ŰrlapbeküldésekDokumentumtár

Prof. Dr. Karsai Krisztina

tanszékvezető egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes (SZTE)

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: büntetőjog, büntető igazságszolgáltatás

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Megismerek néhány tehetséges és érdeklődő fiatalt, akit lehetőségeimhez és képességeimhez mérten támogathatok az útja megtalálásában és személyes kibontakozásában. Nagyon kíváncsi vagyok. Őszintén remélem, hogy érdekelhetik a társadalom igazságos működésének egyes vetületei a tehetséges ifjakat és bízom abban, hogy van olyan fellow, aki éppen ilyen kérdésekkel való foglalatosság vágya miatt jelentkezett a programba.

Szinte biztos, hogy én magam is sokat fogok tanulni a programból, ez ugyan nem elvárás, de olyan személyes motiváció, vagy ha úgy tetszik,egyéni  várakozás, ami a jelentkezésemet megerősítette.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Több olyan kollégám volt, akik, amikor kellett, támogatást nyújtottak. Mentornak azonban nem nevezném őket, mivel nem egyénileg támogatták fejlődésemet, hanem általában véve pozitív szemlélettel közelítettek a fiatalabb generáció tagjaihoz és mindenkinek segítettek, akit arra érdemesnek találtak és akkor, amikor szükség volt rá. Így nekem is.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Megmutassák a lehetőségeket és megerősítsék a fiatalokban, hogy higgyenek magukban és a tehetségükben. Hiszen a sikeres szakemberek is úgy lettek sikeresek, hogy elhitték, meg tudják csinálni. A mentor akkor fontos, ha van. Ha nincs, akkor sincs nagy baj, hiszen mégiscsak rajtunk múlik a dolog java.

Mentorálási tevékenység
  • karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása) – ha illeszkedik
  • szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
    • A kutatási terület: büntetőjogi felelősség elméleti kérdései, a jogos-jogtalan vagy az igazságos-igazságtalan kérdései; a büntető igazságszolgáltatás működése; társadalomtudományi (jogtudományi) kutatások; miként hat az európai integráció a büntető igazságszolgáltatás magyar (és más országbeli) rendszerére
  • életvezetési tanácsadás (személyes támogatás, segítő beszélgetés)
  • kommunikációs és kapcsolatépítési készségek fejlesztése (a szakmai érvényesülést elősegítő készségek szisztematikus fejlesztése)
Ajánlott irodalom, publikációk

Karsai Krisztina: Fogyasztóvédelem és büntetőjog. hvg-orac, 2011.

Karsai Krisztina: Közlekedési bűncselekmények. Optern, 2013.

Karsai Krisztina: Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban. Jurisperitus, 2015.

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

A természet törvényeivel sem könnyű foglalkozni, de a társadalom törvényeivel talán még nehezebb.