Prof. dr. Dulovics Dezsőné

Professor Emerita

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: Vízi közművesítés, csatornázás, csapadékvíz-gazdálkodás, nem csatornázott területek szennyvízelhelyezése

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Tehetséges volt hallgatóimat, akikkel TDK munkát, szakdolgozatot sikerrel konzultáltam, szeretnék kipróbálni a TEMPLETON program elvárásaiban, és sikerre vinni az életükben

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Igen több is volt, Dr. Borsos József professzor úr, aki hallgató koromban és később is támogatott, valamint Dr. Salamin Pál és Dr. V.Nagy Imre professzor urak, akik segítették szakmai fejlódésemet és munkámat.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak? 
A hallgatók eligazítása, pártfogása a szakterület súlypontjainak felfedezésében való támogatás, a problémák megoldásában való segítségnyújtás, a szakma iránti elkötelezettség megteremtése nagy segítséget nyújthat az életútjuk sikerében, és a társadalom fejlődésében

További gondolatai:
A felsőoktatásban 1963 óta dolgozom, figyelemmel kísérem a szakmánkban a legtehetségesebb tanítványaim munkáját, előrehaladását, eredményeit, sikereit és esetleges kudarcait, mely utóbbiak feldolgozását, korrekcióját kollégaként igyekszem segíteni.

Mentorálási tevékenység

szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– kutatási terület: A klímaváltozással összefüggésben a települési vízgazdálkodás jelentősége megnőtt. Ezen belül a víziközművek, a csapadékvíz-gazdálkodás, a csatornázás és nem csatornázott területek szennyvízelhelyezése fokozott figyelmet kapott hazai és nemzetközi téren egyaránt. Ezeknek a kérdéseknek az elmélyült vizsgálata és kutatása, a műszaki fejlesztésére irányuló tevékenység szakmai támogatást igényel. A mérnöki munka ezeken a területeken számos speciális problémával találkozik, és ezek feloldása kutatási-, műszaki fejlesztési feladat. Hazánk klimatikai-, vízföldtani-, települési hidrológiai adottságai sajátosak a medencefekvés következtében, és ezért is szükséges a szakterület megoldásait kutatni, mivel a nemzetközi téren alkalmazott módszerek nem biztos, hogy egyszerűen adaptálhatók, másolhatók.

Ajánlott irodalom, publikációk

A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség kéthavonta megjelenő periodikája, a HÍRCSATORNA,  tartalmazza a hazai publikációkat a javasolt szakterületen, hozzáférhető a tartalomjegyzék a www.maszesz.hu honlapon, és a titkárság segítséget nyújt a cikkekhez való hozzájutásban.

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Várom olyan fiatalok jelentkezését, akik már látják, hogy a települési vízgazdálkodás általam felsorolt részterületével szeretnének mélyebben foglalkozni és a fejlesztésben részt venni.