Pölcz Ádám

tanársegéd

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: retorika, beszédművelés, nyelvművelés

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Motivált, tanulni vágyó, és a tanulásba sok munkát befektetni hajlandó fiatal tehetségekkel szeretnék találkozni.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Három embert említek:

  • Kerekes Barnabás, középiskolai tanárom, aki a magyar nyelvi képzettségemet és a nyelv iránti elkötelezettségemet megalapozta (2014-ben Bonis Bona díjat kapott)
  • Adamikné dr. Jászó Anna, egyetemi tanárom (ELTE BTK), aki jó tanácsaival, alapos és lényegre törő kritikáival hozzájárult a retorikai képzettségemhez
  • Dr. Balázs Géza, egyetemi tanárom (ELTE BTK), PhD-témavezetőm, aki megmutatta, hogy a tudományt nemcsak az elefántcsonttoronyból lehet végezni, hanem ki is lehet vinni az emberek közé: lehet népszerűsíteni és továbbadni a nyelvi műveltséget. És ehhez saját magunkat is képeznünk kell – folyamatosan.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
A régi mester-tanítvány kapcsolat újraéledését vélem fölfedezni ezekben az együttműködésekben. Bár a mentor-mentorált kapcsolat hivatalosan rövidebb ideig tart, mégis fontos, hogy a már meglévő tudást átörökítsük a fiatalabbaknak, és mi is tanuljunk tőlük. Ez a világ – szerintem – elfogadható rendje.

További gondolatai:
Mottóm: „Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény. Nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel.” (Példabeszédek 20, 13)

Mentorálási tevékenység

• kommunikációs és kapcsolatépítési készségek fejlesztése (a szakmai érvényesülést elősegítő készségek szisztematikus fejlesztése)

Ajánlott irodalom, publikációk

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004. Retorika. Osiris, Budapest

Adamikné Jászó Anna 2013. Klasszikus magyar retorika. Holnap Kiadó, Budapest

Chialdini, Robert 2009. Hatás. HVG Könyvek Kiadó, Budapest

Pölcz Ádám 2015. Az emberközpontú nyelvművelés és az antik retorikai hagyomány in Magyar Nyelvőr 2015/4.

Pratkanis – Aronson 2012. A rábeszélőgép. Ab Ovo, Budapest

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Kedves Leendő Mentoráltam! Kíváncsian várom az első találkozást!

Mentoráltak