Dr. Szabó János Zoltán

mb. osztályvezető, Értékelési Osztály

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: Munkakörömben fő tevékenységi területem az EU forrásból megvalósult támogatási tevékenység utólagos értékelése a humán erőforrások területén. Kutatóként Alapvetően a fesztivalizáció témakörét elemzem, ami az életmód változásával is összefüggésben van.

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Azért jelentkeztem a mentor szerepre, mert szeretek előremutató beszélgetéseket folytatni, a lehetséges eltérő gondolkodásmódot elfogadva másokat inspirálni, előrébb juttatni. A változásokhoz való alkalmazkodóképesség fejlesztése az egyik legnehezebben tanítható témakör, de a mentori szerep éppen ennek a tanulását segíti elő.  Az elvárás szó itt számomra itt inkább célt jelent, melynek a teljesülését várom el együttműködésben a saját jövőjük iránt elkötelezett fiatalokkal.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Egyetemi tanulmányaim alatt ismertem meg dr. Szabó József egyetemi docenst (Neveléstudomány, Debreceni Egyetem), aki éveken keresztül követte és támogatta szakmai előrehaladásomat és tanácsaival segítette életvitelem alakítását (lásd. Szekérszínház, Nullpont Kulturális Egyesület). Meghatározó referenciapont maradt az azóta eltelt időben is.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Az ember – bármilyen banálisan hangzik is – alapvetően utánzással tanul. Akarva akaratlanul személyes példákon keresztül megismert viselkedésminták és attitűd határozzák meg a választásainkat a szakmai és a magánéletben egyaránt. A hivatalos tanulmányok mellett a tudásmegosztás és a másokkal való kapcsolattartás is hozzájárul a szakmai tudás és személyiség fejlesztéséhez, sőt a gyorsuló világban ez lesz az egyéni fejlődés egyik legerősebb mozgatórugója.

További gondolatai:
Kognitív és érzelmi képességek külön mérhetők az IQ és EQ mutatókkal, azonban a személyiség formálása, alakítása tudatos és folyamatos munkát kíván. Az egész életen át tartó tanulás nem csupán tanfolyamok és képzések sorozatát jelenti, hanem az egyéni fejlődési folyamatot is. 

Mentorálási tevékenység

• életvezetési tanácsadás (személyes támogatás, segítő beszélgetés)
• kommunikációs és kapcsolatépítési készségek fejlesztése (a szakmai érvényesülést elősegítő készségek szisztematikus fejlesztése)
• egyéb: emberekkel való bánásmód

Ajánlott irodalom, publikációk

Szabó János Zoltán (2014) A fesztiváljelenség. Budapest: Typotex – Kultindex

Blog: http://fesztivaljelenseg.blogspot.hu

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Változni, fejlődni, szokásokat kialakítani, emberekkel kapcsolatot tartani, megnyilatkozni valószínűleg fogsz a következő évtizedekben. Ugye nem mindegy hogy hogyan, milyen sikerrel teszed ezt?