Dr. Pokorádi László prof.

egyetemi tanár

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: technikai rendszerek és folyamatok modellezése, és műszaki biztonságtudományi vizsgálata.

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Remélem, sikerül olyan fiatalokkal megismerkednem, fejlődésüket segítenem, akik szeretnének megismerni, csinálni valami újat, valami többet a kötelezőnél.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Főiskolai, egyetemi hallgatóként matematikai feladatmegoldó versenyekre jártam, illetve a tudományos diákköri dolgozatokat készítettem, változó sikerrel. Felkészítő tanáraim, konzulenseim segítettek, több akkori tanárom még most is a példaképem. De akkor ezt még nem hívták mentori tevékenységnek.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Mert a világ csak úgy fejlődik, halad tovább, ha a tanítványok túltesznek a mestereiken.

Mentorálási tevékenység

• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– kutatási terület: Egy rendszer modellezésekor kiemeljük a benne lejátszódó folyamat számunkra fontos tulajdonságait és azt valamilyen formában leképezzük. Például kicsinyített, esetleg nagyított mását készítjük el, vagy a folyamatot matematikai egyenletekkel leírjuk. A modell segítségével a rendszer működésével, a rendszer vagy környezete biztonságával kapcsolatos javaslatokat tudunk megfogalmazni, melyek felhasználhatóak az alkalmazás, vagy egy új rendszer tervezése során. De a modellezés felhasználható nem csak műszaki kérdéskörök vizsgálatára is.

Ajánlott irodalom, publikációk

POKORÁDI László: Rendszerek és folyamatok modellezése. Debrecen: Campus Kiadó, 2008. 242 p. (http://uni-obuda.hu/users/pokoradi.laszlo/b_1.html)

POKORÁDI, László Mi is az a matematikai modell? Debreceni Szemle, 2002/1. pp. 4–16. (http://uni-obuda.hu/users/pokoradi.laszlo/02_a.html)

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Szívesen segítek minden fiatalt, ha új dolgokat akar megtanulni, vagy létrehozni.

Mentoráltak