Dr. Nyiri Gábor

tudományos főmunkatárs, témavezető

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: agykutatás, funkcionális neuroanatómia

További gondolatai:
A tapasztalat szerint a kezdő egyetemisták gyakran gondolják, hogy az egyetem elvégzése önmagában elegendő egy sikeres pályakezdéshez. Tapasztalatom szerint az élettudományok vagy konkrétan az idegtudományok területén ez korántsem elegendő. A szerteágazó kísérlettervezési, műszeres, képalkotó szoftveres és analitikai módszer ismeretek megszerzése és készség szintű elsajátítása éveket vesz igénybe, ezért nagy előnnyel kezdi a pályáját az a kutató, aki ezekre az ismeretekre az egyetemi évek alatt egy megfelelő mentor segítségével már szert tehet.

Mentorálási tevékenység

• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– kutatási terület: Kísérletes orvosi agykutatás, idegtudományok, funkcionális neuroanatómia

Ajánlott irodalom, publikációk

Agykutatás közérthetően: http://www.brainfacts.org/

 

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

A középiskolás anyagon túli idegtudományi előismeretek nem szükségesek, azonban jó manuális készség, logikus gondolkodás, angol nyelvismeret, rendkívüli szorgalom és elkötelezettség igen.