Dr. Nagyillés János

tanszékvezető docens

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: császárkori epikus költészet

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Előrehaladásomat középiskolás koromban és később, az egyetem alatt is egy-egy támogató segítette. Volt középiskolai tanárom külön foglalkozott velem, és önzetlenül támogatott az egyetemre való bejutásban. Az egyetemen az akkori tanszékvezető vett védőszárnyai alá, és látott el tanácsokkal a kutatói pálya felé vezető úton.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Ha visszaemlékszem életemnek erre a korai szakaszára, elég homályos képem volt arról, hogy mit jelent kutatónak lenni, mennyi és milyen jellegű munkával jár ez a pálya. Magáról a kutatómunka tartalmáról és módszeréről is tájékozódni kell, ha a tehetséges fiatal érdeklődése már bizonyos irányt vett, meg kell találni a megfelelő témát, ha még nem, fel kell tárni, az ókortudomány melyik területén tudna eredményesen működni.

Mentorálási tevékenység

• karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)
• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– Kutatási terület: Az ógörög és római irodalom egyes területeivel való foglalkozás lehetséges. Az antik irodalmi művekkel való foglalkozás bizonyos témaköröknél összehasonlító történelmi, régészeti, művészettörténeti vizsgálatokat is jelent.
• életvezetési tanácsadás (személyes támogatás, segítő beszélgetés)

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

A klasszika-filológiáról sokan mondják, hogy a tudományok királynője. Manapság már nem merül ki a klasszikus nyelvek: az ógörög és latin tanulmányozásában, hanem továbbmegy azokig a korszakokig, amelyek ezeket a nyelveket az írásbeliségben vagy közlekedőnyelvként használták. Magyarország hivatalos nyelve 1844-ig a latin: elképzelhetetlenül sok olyan terület van tehát a magyar kultúrtörténetben is, amely a klasszikus nyelveket (vagy legalább a latint) jól értő és használni tudó fiatal, munkabíró szakembereket kíván.