Dr. Murányi Zoltán

intézetigazgató, főiskolai tanár

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: Élelmiszeranalitika, funkcionális élelmiszerfejlesztés, demonstrációs kísérletek motiváló hatása

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Eddigi mentori munkám folytatása, „szintemelése”

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Prof. Patonay Tamás és Prof. Pap Lajos

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
A kutatóvá váláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésének ez a leghatékonyabb módja, így lerövidíthető a kutatóvá válás folyamata, ugyanakkor a közös munka a mentorra is serkentőleg hat.

További gondolatai:
Nem kizárólag a szakmai tudás tesz valakit jó kutatóvá és a lehetőségek önmagukban nem biztosítják a sikert. Egy jó közösségben a személyiség sokoldalúan fejleszthető, ami a kutatóvá érés alapvető feltétele.

Mentorálási tevékenység

• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– kutatási terület: Különféle tényezők (talaj, fajta, művelés, időjárás, technológia) hatása a borok élettanilag fontos komponenseinek mennyiségére.
Jelentős növényi antioxidáns-források felkutatása, alkalmazásuk lehetőségei funkcionális élelmiszerekben.
A borok eredetazonosításának lehetőségei műszeres analitikai vizsgálatokkal.

Ajánlott irodalom, publikációk

1.-2. témához:

  1. Artero A., Artero A., Tarín J.J.,  Cano A.: The impact of moderate wine consumption on health (Review). Maturitas 80, 1,  2015, 3–13.
  2. Iriti M., Varoni E. M.: Cardioprotective effects of moderate red wine consumption: Polyphenols vs. ethanol (Review). Journal of Applied Biomedicine 12, 4, 2014, 193–202.
  3. Olejar K. J., Fedrizzi B., Kilmartin P. A.: Influence of harvesting technique and maceration process on aroma and phenolic attributes of Sauvignon blanc wine. Food Chemistry, 183, 2015, 181–189.
  4. Arribas A. S.,  Martínez-Fernández M.,  Chicharro M.: The role of electroanalytical techniques in analysis of polyphenols in wine (Review) TrAC Trends in Analytical Chemistry, 34,  2012,  78-96.
  5. Barhé T. A., Tchouya F.: Comparative study of the anti-oxidant activity of the total polyphenols extracted from Hibiscus Sabdariffa L., Glycine max L. Merr., yellow tea and red wine through reaction with DPPH free radicals (Review) Arabian Journal of Chemistry. In Press

 

3. témához:

  1. Arvanitoyannis, I.S.: Wine authenticity, traceability and safety monitoring  (Book Chapter) in: Managing Wine Quality: Viticulture and Wine Quality, 2010, p. 218-270
  2. Arvanitoyannis, I.S.: Wine authenticity (Book Chapter) in: Food Authenticity and Traceability, 2013, p. 426-456
  3. Grindlay, G., Mora, J., Gras, L. de Loos-Vollebregt, M.T.C: Atomic spectrometry methods for wine analysis: A critical evaluation and discussion of recent applications  Analytica Chimica Acta  691,  1-2,  2011, 18-32.
  4. Murányi Z.: Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról (PhD. értekezés)
Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Várom a közös munkát!