Dr. Lakatos Gyula

ny.egyetemi docens

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: Alkalmazott ökológia, Környezet- és természetvédelem, Fenntartható fejlődés

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Segítő szándékkal, 42 éves egyetemi oktatói tapasztalat átadásával, hasznosításával.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Igen: gimnáziumi osztályfőnököm, diplomamunka témavezetőm,

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Rohanó világunkban fontos a célirányosság és céltudatosság, a megszerzett hazai és nemzetközi szakmai ismeretek átadása és befogadása, mert vallom hogy a helyes út az „information, „knowledge” és a „wisdom” hármasa.

További gondolatai:
Mint az UNESCO IN TEIs magyar szakértőjének, ez a kötelességem is.

Mentorálási tevékenység

• karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)
• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
o A kutatási terület rövid leírása (max. 50 szó):
A fenntartható jövőnkért feladataink a környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás területein. Környezettudatosság megalapozása, kialakítása, fejlesztése és a cirkuláris környezetmenedzsmentre való törekvés, ill. életvitel realizálása.
• kommunikációs és kapcsolatépítési készségek fejlesztése (a szakmai érvényesülést elősegítő készségek szisztematikus fejlesztése)
• egyéb: szakdolgozat -, diplomamunka elkészítése, PhD disszertáció megírása

Ajánlott irodalom, publikációk

Fontosabb projektek:

Lakatos Gy. (projektvezető, szerkesztő) 2011: Környezettudatos viselkedésformák elterjesztésének társadalmi lehetőségei. KEOP-6.1.0./09-2010-0018, Debrecen, p. 1-209.

Lakatos Gy. (szakértő), 2008: Zöld szemüveggel a fenntartható életért. KEOP 6.1.0/A-2008-0062 – Debrecen, HBm-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Projektvezető: Ungvári Jánosné Dr.

 

Fontosabb szakmai publikációim:

Könyv (kiadványszerkesztés, jegyzet)

Kozák M., Lakatos Gy. 1991: Vizi környezetvédelem. I. Egyetemi Jegyzet, KLTE Kiadó, Debrecen, 1-179.

Lakatos G. (ed.) 1996: Water quality and environmental management. First International ICER TEMPUS - PhD Seminar, Center Print, Debrecen, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 7, p.1-252. S-JEP 11266-96. Debrecen és Kuopio, p.1-103. 1997. 

Lakatos Gy 1997: Ember és környezete. Oktatási segédanyag, (kézirat), Debrecen, 1-27.

Béres Cs., Tóthmérész B., Lakatos Gy. 1997: Ökológiai alapismeretek. Hallgatói kézikönyv, DOTE Népegészségügyi Iskola, Debrecen, 1-388..

Lakatos, G., Mölsä, H. 1997: Limnology - Freshwater ecology. Students' book. INCOFIT TEMPUS S-JEP 11266-96. Debrecen és Kuopio, p.1-103.

Lakatos Gy. 1998: Ember és környezete - Fenntartható fejlődés. (kézirat) BME Vállalkozás és Környezet, Környezetvédelmi menedzsment, Műegyetemi Távoktatási Központ, p.1-24.

Lakatos Gy., Mölsä H.1998: Hidrobiológia - Limnológia. Hallgatói kézikönyv. INCOFIT TEMPUS S-JEP 11266-96. Debrecen és Kuopio, p.1-91.

Lakatos Gy., Nyizsnyánszky F. 1999: A környezeti elemek és folyamatok természettudományos és társadalomtudományos vonatkozásai. Unit 1. EDE TEMPUS S-JEP 12428/97. Debrecen, p. 1-111. 1999.

Lakatos Gy. 2000: Környezet és társadalom kapcsolata. p.1-50. In: Magyarországi humánökológiai helyzet jellemzése. Ádány R. (szerk.). Népegészségügyi Iskola, Debrecen..

Lakatos Gy. (főszerk.) 2001: ACTA PERICEMONOLOGICA rerum ambientum Debrecina. (Környezettudományi Tanulmányok), 1: 1-258.

Lakatos Gy., Tóth A. 2001: Bioremediáció. Környezetvédelmi referens-képzés, távoktatási tananyag, Debreceni Egyetem, Környezettudományi Központ, 1-96.

Béres Cs., Csobod É., Lakatos Gy. 2001: Fenntartható fejlődés és a környezeti nevelés. Unit 8. EDE TEMPUS S-JEP 12428/97. Debrecen, 1-85.

Borda J., Lakatos Gy., Szász T. 2003: Környezeti Kémia II. Ipari Környezetvédelem. Egyetemi jegyzet. KLTE, TTK, Debrecen, 1-125.

Borda J., Lakatos Gy., Szász T. 2003: Környezetvédelem - Ipari környezetvédelem, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, p. 1-137.

Lakatos Gy., Czudar A. 2008: Vízszennyezés, szennyvíztisztítás. Távoktatási tananyag. DE Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen,. p. 1-129.

Lakatos Gy., Czudar A. 2008: Környezetvédelem I. Szennyvíztisztítás. Debreceni Egyetem Kiadó, Debrecen, p. 1-129.

Lakatos et al. 2010: Fenntartható fejlődés oktatása (ESD) a tanárképzésben” c. OKM UNESCO projekt szakmai beszámolója, Debreceni Egyetem, Debrecen, p. 1-95.

Kiss F., Lakatos Gy., Rakonczai J. 2011: Környezettani alapismeretek. TÁMOP – 4.1.2-08/1/A, Nyíregyháza, p. 1-155.

Lakatos Gy., Lóczy D., Ortmann-né Ajkai A., Kiss F. 2011: Fenntarthatóság (Fenntartható fejlődés), TÁMOP – 4.1.2-08/1/A, Debrecen, p. 1-128.

Lakatos, Gy., Kiss, F., Lóczy, D. 2011: Sustainability (Sustainable development). TÁMOP – 4.1.2-08/1/A, Debrecen, p. 1-110.

Perei K., Lakatos Gy., Peresznyei T. 2013: Bioremediáció, fitoremediáció és bioszorpció. TÁMOP-4.1.2.A/1- 11/1 MSc projekt keretében készített MSc. Tananyag, Szeged, p. 1-165.

 

Könyv részlet:

Braun M., Lakatos Gy., Mészáros I., Sümegi P., Szücs L., Szöőr Gy. 1992: A Kállósemjéni Nagy-Mohos láp fejlődéstörténete üledékföldtani, geokémiai, malakológia és pollenanalitikai vizsgálatok alapján. p. 205-245. In: Szöőr Gy. (szerk.) Fáciensanalitikai, Paleobiogeokémiai és Paleoökológiai kutatások. MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen.

Lakatos, G. 1993: Studies on heavy metals of periphyton and its host plant (Phragmites australis /Cav./ Trin. ex Steudel) in shallow Hungarian lakes. p. 365-372. In: J-P. Vernet (ed.) Environmental Contamination, Elsevier, Science Publishers BV., Amsterdam.

Lakatos Gy. 1995: A nádszár víz alatti bevonatának állatvilága (zootekton). p. 27-35 In: Vásárhelyi T. (szerk.). A nádasok állatvilága. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

Lakatos Gy., Kiss, K.M. 1997: A biofilm és biokorrózió. p. 251-274. In: Balogh Á. (szerk). Környezetbiokémia. Studium Kiadás Szervező Társaság, Nyíregyháza.

Lakatos, G. 1997: Aplication of wetlands for wastewater treatment in Europe and Hungary. p. 7-15. In: Simon, M. (ed.). Problems and solution in environmental pollution. ICER TEMPUS S-JEP 07924-96, Baja, Hungary.

Lakatos, G. 1998: Constructed wetlands for wastewater treatment in Hungary. p. 191-206. In: Vymazal, J., Brix, H., Cooper, P.F., Green, M.B., Haberl, R. (eds.) Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe. Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.

Lakatos Gy. 1998: Vizes élőhelyek osztályozása és tulajdonságai. p. 1-38. In: Kiszel V. (ed.) Természetvédelem Területhasználók Számára. Göncöl Alapítvány, Vác, 1998.

Mészáros, I., Lakatos, G., Veres, Sz., Papp, A., Lánszki I. 1998: Screening glyphosate-induces changes in the photosynthesis of duckweed Lemna gibba L. by using chlorophyll fluorescence induction method. p. 4073-4074. In: Garab. (ed.) Photosynthesis: Mechanisms and effects. Vol. V. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.

Lakatos, G., Mészáros, I., Dinka, M., Veres, Sz. 1998: Photosynthetic properties of Phragmites australis in the healthy and die-back sites of lake Fertő/Neusiedlersee. p. 4077-4080 In: Garab. (ed.) Photosynthesis: Mechanisms and effects. Vol. V. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London.

Lakatos, G. 2000: Phytoremediation: theory and practice. Proceedings of International Environmental School. Impact of hazardous compounds on water resources. Risk assessment and remediation strategies. DAAD and Prague Institute of Technology, Prague. p. 1-25.

Lakatos, G. 2000: Constructed wetlands in Middle and East Europe (MOE). p. 1-28. Proceedings of International Environmental School. Impact of hazardous compounds on water resources. Risk assessment and remediation strategies. DAAD and Prague Institute of Technology, Prague.

Lakatos, G. 2001: Issues of aquatic ecotoxicology. p. 1-17. Proceedings of International Environmental School. Impact of hazardous compounds on water resources. Risk assessment and remediation strategies. DAAD and Dresden University of Technology, Dresden.

Lakatos, G. 2001: Treatment of petrochemical sewage water and waste. p. 19-35. Proceedings of International Environmental School. Impact of hazardous compounds on water resources. Risk assessment and remediation strategies. DAAD and Dresden University of Technology, Dresden.

Kosáros, A., Gaál. E., Lakatos G. 2007: The role of educations in forming healthy nutrition. In: Education for democracy as a part of education for Sustainable Development. Hytönen, J. (ed.), University of Helsinki. p. 63-76.

Lakatos G. 2011: Heavy metal contamination of soils and excess nutrient toxicity. Remediation methods. Németh S. (ed.) In: Ecocycles Intensive Program. International Consultation Network for Sustainable Regional Development and Environmental Management, Gyöngyös.

Lakatos G. 2011: The organic content and organic contaminants of soils. The most important remediation methods.Németh S. (ed.) In: Ecocycles Intensive Program. International Consultation Network for Sustainable Regional Development and Environmental Management, Gyöngyös.

Lakatos G. 2011: Sustainable use and protection of surface waters. Surface waters as sources of drinking water. Németh S. (ed.) In: Ecocycles Intensive Program. International Consultation Network for Sustainable Regional Development and Environmental Management, Gyöngyös.

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

A Fenntartható jövőnk rajtunk múlik, ezért tegyünk is érte!

Mentoráltak