Dr. Kézi Erzsébet

főiskolai tanár

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: Történelem, idegen nyelvek, az idegen nyelvek oktatásának története, Magyarország története a 20. században

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Sikeres nemzetet sikeres fiatalok tudnak építeni. Ennek elősegítése mindenkinek feladata.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Nem volt hivatalos mentorom, de mindig volt valaki, aki segített a pályámon. Akiknek ma is nagyon hálás vagyok. Akik bíztak bennem, nem akadályozták, hanem segítették a tevékenységemet.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Életünk különböző szakaszaiban tapasztalatokra teszünk szert, amelyeknek megismertetése, továbbadása hasznos lehet a felnövekvő nemzedék számára. Minden életpálya során előfordulnak mélypontok, amiből rendkívül fontos továbbsegíteni a fiatalokat, mert nem szabad elveszítenünk a tehetségeket.

További gondolatai:
Minden nemzetet a tehetséges állampolgárok hordoznak a vállukon. Velük szemben nagyobbak az elvárások, de tehetségük kibontakoztatásának elősegítése fontos feladat. 

Mentorálási tevékenység

• karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)
• életvezetési tanácsadás (személyes támogatás, segítő beszélgetés)

Ajánlott irodalom, publikációk

Kézi Erzsébet (2004) Egy megvalósult klebelsbergi koncepció. Eötvös Kiadó, Budapest..

Kézi Erzsébet ( 2002) Az idegen nyelvek oktatásának politikai vetülete Klebelsberg koncepciójában. Valóság, 11. sz. 22-28.

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

A kölcsönös bizalom lehet a jó együttműködés alapja.