Dr. Kellermayer Miklós

Igazgató/egyetemi tanár

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: egymolekula biofizika, nanobiotechnológia, biológiai mozgás molekuláris alapjai, mikroszkópiás és in vivo képalkotás

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Igen. Szeretettel emlékszem tudományos diákköri és posztdoktori témavezetőimre, akik egyfajta mentorként is mellettem álltak.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
A személyes példakép szerepe meghatározó egy fiatal életében, és egy életen át tartó impulzust adhat.

Mentorálási tevékenység

karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)
szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– kutatási terület: Sejt és molekuláris biológia, biofizika. Biológiai molekulákat egyenként vizsgálunk speciális mikroszkópiás és mechanikai manipulációs módszerekkel. Olyan kérdésekre keressük a választ, mint például: egy biológiai molekula mechanikai tulajdonságai (pl. rugalmassága) hogyan határozza meg a működését, stb.
életvezetési tanácsadás (személyes támogatás, segítő beszélgetés)
kommunikációs és kapcsolatépítési készségek fejlesztése (a szakmai érvényesülést elősegítő készségek szisztematikus fejlesztése)

Ajánlott irodalom, publikációk
Kapcsolódó hírek

Látogatás a Genfi CERN-ben egy fellow szemével: Dabóczi Mátyás

Nagy élmény volt számomra, hogy a Magyar Templeton Program keretei között, több mint húsz érdeklődő Fellow társaságában meglátogathattam a CERN (Nukleáris Kutatások Európai Szervezete a francia Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire elnevezés után) elsődleges telephelyét, mely a svájci Genf-ben található. Az utazás során a világ legnagyobb méretű kísérleti eszközét (nagy hadronütköztető (LHC)) is megtekinthettük.

Megdobbant bennem a mérnökszív

A CERN-be való látogatás mindhárom napja nagyon jól telt. Utazás közben végig beszélgettem a Fellow-kkal és kísérőinkkel, jó volt többüket megismerni, eszméket cserélni, és nem utolsó sorban nagyon élveztem, hogy ismét Svájcban lehetek. A többiekkel való beszélgetésekből rengeteg tanultam, hiszen a leendő arab filológustól a mérnökig mindenféle érdeklődésű Fellow volt a csapatban. Véleményem szerint sok szempontból ez van olyan fontos, mint az, amit a részecskefizikáról tanultam.