Dr. Jenei Péter

egyetemi adjunktus

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: Anyagfizika (nanoszerkezetű anyagok, röntgendiffrakció), fizika tanítás szakmódszertana, fizika tehetséggondozás.

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Elvárásaim nincsenek, csupán lehetőségeimhez mérten segíteni szeretnék a tehetségek kibontakoztatásában. Olyan Fellow-k jelentkezését várom, aki fizika témájú önálló kutatómunkát szeretne végezni. A téma lehetet általános, vagy középiskolai szintű is. Fizikus hallgató csak akkor jelentkezzen, ha anyagfizikai kutatásokba szeretne becsatlakozni.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Természetesen voltak segítőim a tanulmányaim során, azonban mindig a közös munka során váltak példaképpé, igazi mentorrá. Meggyőződésem, hogy nem úgy lesz valaki „mentor”, hogy leül és megmondja a „tutit”. A közös munka során tud irányt mutatni, melyből a diák azt fogadja be, mely számára mintaértékű. Így én is elsősorban szakmai kapcsolatra törekszem, amibe természetesen beleférnek kötetlen beszélgetések, tanácsadás is.

Mentorálási tevékenység

szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás; kommunikációs és kapcsolatépítési készségek fejlesztése

Ajánlott irodalom, publikációk

P. Jenei at al. Microstructure and hardness of copper - carbon nanotube composites consolidated by High Pressure Torsion, Mater. Sci. Eng. A 528 (2011) 4690-4695.

Hömöstrei Mihály et al. Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye magyar szemmel. Fizikai Szemle 64:(12) pp. 430-435. (2014)