ŰrlapbeküldésekDokumentumtár

dr. habil. Pászka Imre MTA doktora (DSc)

egyetemi tanár

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: történet- és tudásszociológia.

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
A mentorált személy képességeinek és lehetőségeinek függvényében kell kialakítani az együttműködést.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Nem volt közvetlen szakmai mentorom, viszont interdiszciplináris beállítódásom miatt több, más tudományterületeken dologozó virtuális támogatóm is volt.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Tapasztalat-és tudásátadás.

További gondolatai:
Szorgalom, fegyelem, önbizalom.

Mentorálási tevékenység
  • szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
    • Kutatási terület: A személyek, csoportok intézmények  tudáskészletének interdiszciplináris (genetkus, kontextuális , társadalmi beágyazottságának) vizsgálata
Ajánlott irodalom, publikációk

Pászka Imre, 2009. A narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából. II. Kiadás. Szeged. Egyetem Kiadó.

Pászka Imre, 2016. A társas világ környezetei. Szeged. Belvedere Kiadó.

Némedi Dénes (szerk.). 2008. Modern szociológiai paradigmák. Budapest. Napvilág Kiadó.

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Személyes kapcsolat, tehát nemcsak interneten.