Dr. habil. Molnár Zoltán

egyetemi docens

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: növénybiológia, növényélettan, növényi biotechnológia, növényi sejt- és szövettenyésztés

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Olyan tehetséges, a növénybiológiai kutatások iránt érdeklődő fiatalokkal megismerkedés, akik részben az egyetemi hallgatók létszámát növelik, részben pedig a tudományos utánpótlás bázisát adhatják.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Egyetemi diplomamunka és PhD dolgozat szakmai vezetői, mint mentorok, megfelelő támogatást nyújtottak a sikeres dolgozatok elkészítésében.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Elsősorban a megfelelő tudományos utánpótlás biztosítása miatt.

 

Mentorálási tevékenység

• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
o A kutatási terület rövid leírása (max. 50 szó):
Laboratóriumi és szabadföldi növénykezelések növényi hormon hatású természetes anyagokkal; növényi kivonatok és hormon hatású anayagok biológiai tesztelése; magasabbrendű növényi sejt- és szövettenyészetek létrehozása, fenntartása, növény regenerációs folyamatok vizsgálata; növényi vegetatív mikroszaporítás.
• egyéb: szakmai-tudományos prezentációk, ismeretterjesztő anyagok összeállítása; kutatási pályázatok, projektek ismertetése

Ajánlott irodalom, publikációk

Erdei L. (szerk.) (2008): Növényélettan. Növekedés és fejlődésélettan – JATEPress, Szeged.

Pethő M. (1998): A növényélettan alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ördög V., Molnár Z., Péter J. (2015): Növényélettani gyakorlatok. 2., átdolgozott kiadás, elektronikus kari jegyzet, Mosonmagyaróvár.

Hopkins W. G., Hüner N. P. A. (2009): Introduction to Plant Physiology. 4th Edition. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken – New Jersey.

Taiz L., Zeiger E., Moller I., M., Murphy, A. (Eds.) (2015): Plant Physiology and Development. 6th Edition. The Benjamin Cummings Publishing Company, Redwood City - California.

Heszky L. - Fésüs L. - Hornok L. (2005): Mezőgazdasági biotechnológia – Agroinform Kiadó, Budapest.

Dudits D. - Heszky L. (2003): Növényi biotechnológia és géntechnológia – Agroinform Kiadó, Budapest, + 2014: www.tankonyvtar.hu

Debergh P. C. - Zimmerman R. H. (1993): Micropropagation. Technology and Application – Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.

Hall R. D. (Ed.) (1999): Plant Cell Culture Protocols. Humana Press, Totowa.

Jámborné Benczúr E. - Dobránszki J. (2005): Kertészeti növények mikroszaporítása – Mezőgazda Kiadó, Budapest.