Dr. habil. Fazekas Attila

egyetemi docens

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: Informatika (ezen belül számítógépes képfeldolgozás, alakfelismerés, human-computer interaction)

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Igen, volt egy tanár, aki egyetemi éveim elején sokat segített és foglalkozott velem. Úgy gondolom, hogy nélküle nem léptem volna tudományos pályára

Mentorálási tevékenység

• karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)
• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– Kutatási terület: A digitális képfeldolgozás alapfeladata részben az emberi felismerés részére kedvező átalakításokat eszközölni a rögzített felvételen, másrészt automatikus felismerő rendszereket készíteni. Ezen tág terület egyik izgalmas részterülete olyan számítógépes rendszerek készítése, amelyek képesek az emberi gesztusok felismerésére és ezen gesztusok felhasználására a rendszer irányítása során. Ezt a területet szokás ember-gép kommunikációnak nevezni.

Mentoráltak