Dr. Garab Győző

tudományos tanácsadó

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: fotoszintézis, mikroszkópia, spektroszkópia 

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Megismerkedni tehetséges fiatalokkal; hazai és nemzetközi kapcsolataim bevonásával és személyes tapasztalataimmal segíteni őket szakmai előmenetelükben

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Szakvezetőim és az Eötvös Kollégium kollektívája

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
A pályakezdés során különösen fontos a helyes irány megtalálása – amihez meg kell ismerni az alternatívákat

További gondolatai:
Az Eötvös Kollégium példájából kiindulva legfontosabb célnak azt tartom, hogy a tehetséges fiatalok egymás közötti kommunikációját, kölcsönhatási lehetőségeit biztosítsuk. A mi feladatunk az, hogy legyünk elérhetők és szükség esetén segítsünk.

Mentorálási tevékenység

• karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)
• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– Kutatási terület: A fotoszintézis a földi élet energetikai alapja, amely alapvetően megváltoztatta bolygónk arculatát és meghatározó szerepet tölt be a fenntartható fejlődésben. Kutatásaink önszerveződő természetes és mesterséges fénybegyűjtő antenna rendszerek és a fotoszintetikus membránok szerkezetének és funkcióinak megismerésére irányulnak - a fizika és a biológia eszköztárának alkalmazásával. Munkacsoportom műszerfejlesztéssel is foglalkozik.

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Járd a saját utad – amiben kéred, és amiben tudok, segíteni fogok.