Dr. Feith Helga Judit

tanszékvezető főiskolai docens

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: egészségügyi jog; egészségügyi intézmény-, jog- és igazgatástörténet; egészségszociológia

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Valódi, gyakorlatias segítséget szeretnék nyújtani olyan fiataloknak, akik elkötelezettek a választott kutatásuk területén; kellően szorgalmasak és kitartóak, érzékenyek a társadalmi problémák iránt. Olyan fiatalokat várnék, akik az egészségtudományok és a társadalomtudományok határterületein szeretnének kutatni, elsődlegesen társadalomtudományi módszertani eszközökkel. Fontosnak tartanám, hogy a mentorált fiatal képes legyen egy-egy mentori megbeszélést követően önállóan és felelősségteljesen dolgozni a kutatási témáján.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Korlátozott számban, de nagyszerű mentoraim voltak, részben a középiskolai tanulmányaim, részben pedig a doktori kutatómunkám során. A mentoraim egy részével kapcsolatban állok manapság is, akiktől ugyan mindenfajta különösebb „jogcím nélkül”, de hihetetlenül sok szakmai útmutatást és segítséget kapok mind a mai napig.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
A jó és hiteles mentor szerintem egyfajta „sorvezető” egy fiatal számára, aki a tudományos kutatásának megfelelő rendszerbe ágyazza a fiatal kutató munkáját, kellő tapintattal és távolsággal, de bölcs, türelmes és tapasztalt meglátásaival segíti őt, legyen az egy témaválasztás vagy egy felmérés vagy ezek eredményeinek az összegzése, publikálása. Véleményem szerint egy a pályája elején álló fiatalnak rendkívül fontos a támogató közeg, hisz ennek segítségével nem reked meg, nem indul el tévúton, hanem tehetségének és szorgalmának megfelelő szakmai pályát tud befutni. 

Mentorálási tevékenység

szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– kutatási terület: Kutatási területeim az egészségtudományokhoz kapcsolódnak, de ezek mindegyike a társadalomtudományok egy-egy szegmenséhez kötődik. Nem kifejezetten egy tudományterületről van szó, kutatásaim nagyobb hányada multidiszciplináris, vagyis történettudományhoz (ezen belül kifejezetten egészségügyi intézménytörténeti, igazgatási- és jogtörténeti területekhez); jogtudományhoz (ezen belül egészségügyi joghoz), illetve a szociológia tudományához (ezen belül elsődlegesen egészségügyi szociológiához) kapcsolódik.

Ajánlott irodalom, publikációk

Feith H.J. Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomás életpályákon PhD disszertáció

Feith HJ, Balázs P. (2004) Kékharisnyák szorításában. Valóság, 47: 44-56.

Feith HJ, Balázs P. (2012) Magyar egészségügyi hatósági igazgatás szervezeti modelljei a XVIII. századtól napjainkig. Kaleidoscope 3. (4): 119-128. ISSN: 2062-2567

Feith HJ, Balázs P, Gradvohl E. (2014) Betegjogok a régmúltban? Normativitás az orvosi munkában a XIX. századig, különös tekintettel az első átfogó magyar egészségügyi uralkodói rendeletre. Orvosi Hetilap, 155 (34): 1368-1373.

Feith Helga Judit, Gradvohl Edina, Váczi Anna, Balázs Péter (2014) Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában. Kaleidoscope (online folyóirat), 9. szám 

Megjegyzés / üzenet a leendő mentoráltaknak

Sok szeretettel várom a témáim iránt érdeklődő vagy azokban már elmélyült fiatalok jelentkezését!

Mentoráltak
Kapcsolódó hírek

A nyilvános beszéd működik

Számomra több szempontból volt kiemelkedően hasznos időszaka az "akadémián" töltött 12 hét a Templeton Programnak. Fejlesztette a nyelvi készségeimet és megtapasztalhattam, hogy a nyilvános beszéd működik. A nyilvános beszéd jó élmény, ha az ember tudja, hogy mit miért csinál, hogyan csinálja és természetesen, ha kellőképpen felkészült. Megtanultam, hogy mindannyian hasonló problémákkal küzdünk és azt is megtanultam, hogy ezek a problémák leküzdhetők.