Dr. Burcsi Péter

tanszékvezető egyetemi docens

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: kombinatorikus algoritmusok, elemi számelméleti algoritmusok

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Célom, hogy megismerkedhessek tehetséges és érdeklődő diákokkal, és segíthessek nekik megismerni a tudományterületemet, illetve általában az algoritmikus gondolkodást.

Önnek volt-e mentora, aki akár tanulmányai során, akár később támogatta, segítette szakmai vagy egyéb területen?
Középiskolás éveim alatt végig segítette matematikai fejlődésemet egy mentor, Dr. Spissich László. Egyetemi éveim alatt is gyakran meglátogattam, és barátságunk máig tart.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Egy mentor a közeli kapcsolat révén szerencsés esetben számos szakmai és a szakmán túlmutató kérdésekben tudja segíteni a fiatalt. Így némiképp hozzájárulhat ahhoz, hogy tehetséges fiatalból sikeres felnőtt váljék.

Mentorálási tevékenység

• szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– Kutatási terület: Algoritmusok és implementálásuk, felhasználás a matematikai és természettudományos problémamegoldásban.

Ajánlott irodalom, publikációk

A SageMATH matematikai szoftver honlapja: www.sagemath.org