Dr. Buda András

intézetigazgató helyettes, egyetemi adjunktus

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: az IKT iskolai alkalmazása, didaktika, a digitális világ kihívásai

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Abban bízom, hogy ily módon olyan fiatalokkal dolgozhatok együtt, akik nem csak érdeklődőek, hanem képességeik is kiemelkedőek. Tapasztalataim, tudásom remélhetőleg segítséget nyújt majd számukra, de új látásmódjuk, ötleteik, megközelítési módjaik miatt a közös munkából minden bizonnyal én is profitálhatok.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
A személyre szabott segítség biztosíthatja a legintenzívebb, leghatékonyabb fejlődést.

Mentorálási tevékenység

karriertanácsadás (pályabemutatás, lehetőségek és nehézségek, szakmai irányvonalak, szakmai kapcsolatok kiépítésének támogatása)
szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– az IKT iskolai alkalmazása, a digitális világ kihívásai, az online és offline élet egymásra hatása
egyéb: prezentációs ismeretek mind formai, mind tartalmi vonatkozásban