Cseh József professzor

tudományos tanácsadó / fizikus

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: magfizika, szimmetriák

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?
Azt hiszem, hogy a szakma művelése és tanulása során is nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, csakúgy mint az élet sok más területén.

Mentorálási tevékenység

szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
– kutatási terület: A szimmetriák szépek és vonzóak az emberi kultúra sok ágában és a természetben egyaránt. A fizikában keretbe foglalják a természet törvényeit, és feltárják a bonyolult rendszerekben, például atommagokban, megbúvó szabályosságot.

Ajánlott irodalom, publikációk

Élet és Tudomány 57 (2002) 1451,

Természet Világa 2011 január 14.old.,

Fizikai Szemle L (2004) No.5, 165; LXII (2012) No.1, 1.