ŰrlapbeküldésekDokumentumtár

Barla Ferenc

tanszéki mérnök

Kutatási, illetve főbb tevékenységterület: fizika és fizikatörténet tanítása

Milyen elvárásokkal jelentkezett a mentori szerepre?
Az átlagosnál nagyobb tehetséggel rendelkező tanulók tárgyi ismereteinek, látókörének, gondolkodásának az átlagosnál magasabb szintre fejlesztése érdekében.

Miért tartja fontosnak, hogy sikeres szakemberek egyéni segítséget nyújtsanak a pályájuk elején álló tehetséges fiataloknak?

Azért, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudásukat, személyiségfejlődésük által kialakult életlátásukat, etikai érzéküket azon fiatalok értelmi és érzelmi fejlődésének szolgálatába állítsák, akik ezek befogadására képesek. Ez leghatékonyabban egyéni foglalkozással érhető el.

Mentorálási tevékenység
  • szakmai/tudományos tanácsadás, támogatás (kutatási programba való bevonás, egy adott tudományterület részletes bemutatása)
    – Kutatási terület: A fizikatörténetén keresztül az emberi szellem, az emberi gondolkodás kialakulásának és fejlődésének bemutatása.
Ajánlott irodalom, publikációk

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete

        Szerb Antal: A világirodalom története

        Ernst Gombrich: A művészet története

        Yehudi Menuhin: Az ember zenéje

        Oswald Spengler: A nyugat alkonya

Mentoráltak