Dr. Mezey Barna

magyar jogtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, az Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.