Görbe Tamás Ferenc

26 éves
Szeged

Jelentkezésem célja
Abban a reményben jelentkeztem a Magyar Templeton Programba, hogy Junior Templeton Fellowként új lehetőségek útján, nagyobb lendülettel vághatok neki jövőbeli terveim megvalósításának, illetve céljaim elérésének.

Terveim a következő egy évre
Fő célom a doktori fokozatszerzés és a posztdoktori elhelyezkedés. Továbbá fontosnak tartom az új tudományos munkakapcsolatok kialakítását konferencia-részvételek, szemináriumi előadások és tanulmányutak révén.

Amiben fejlődni szeretnék
Elsődleges szempont számomra a szakmai fejlődés, amelyet sok tanulással, intenzív kutatómunkával és külföldi tapasztalatszerzéssel tervezek elérni.

A beválogatás legérdekesebb része
Közben számos olyan kérdést kellett feltennem (és megválaszolnom) magamnak, amelyekre tudatosan elvétve gondol az ember, mégis sokat segítettek a tervek/célok tisztázásában.

Ilyennek képzelem magam húsz év múlva
46 évesnek... komolyra fordítva a szót, boldog családapának, aki sikeres a munkájában és örömét leli abban, amit csinál.

Kedvenc szabadidős tevékenységeim
Egyik hobbim a matematikai témájú képzőművészet (fonalgrafika), amely komplex tudományos eredmények közérthető és látványos formája. Egy másik a blogírás.

További gondolatok
Bízom benne, hogy a Junior Templeton Fellowként végzett tevékenységem motiváló hatású lesz a fiatalabb diákok körében és sikerül sokuk érdeklődését felkelteni a tudományos pályaválasztás iránt.

Pulikációk, előadások

  • A Kepler-törvények elemi levezetése - SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Fizika Műhely, Szakmai prezentáció

 

Mentori bemutatkozásom:
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori Iskolájában végzem a PhD tanulmányaimat. A mesterképzést Alkamazott matematikus szakon teljesítettem. A kutatási területem is a matematika és fizika kereszteződésében található. Kb. 6 éve tartok előadásokat és gyakorlatokat az egyetemen. További részletek a honlapomon: http://www.staff.u-szeged.hu/~tfgorbe/

Mentorálási területek:
Olyan középiskolás és egyetemre járó fiataloknak tudnék segíteni, akik a matematika és az elméleti fizika iránt érdeklődnek. Főként (de nem kizárólag) a bemutatkozó lapomon szereplő témákban: matematikai fizika, dinamikai modellek, részecskerendszerek, csoportelmélet, reprezentációelmélet, kvantummechanika, lineáris algebra, kvantumtérelmélet, véletlen mátrixok.

Előadás témái:
1. előadás címe: Hogyan keressünk meg egy elveszett bolygót?
Témakör: matematika, fizika, csillagászat
Rövid leírás: Az előadás célja a legkisebb négyzetek módszerének és érdekes történetének ismertetése.
Korosztály: középiskolások

2. előadás címe: A Kepler-törvények elemi levezetése
Témakör: matematika, fizika, mechanika, csillagászat
Rövid leírás: Immár négy évszázada, hogy Kepler a bolygómozgás három törvényét Brahe csillagászati megfigyelései alapján felfedezte. De vajon hogyan következik az ellipszis pálya az általános tömegvonzás törvényéből? Milyen erők esetén teljesül, hogy a bolygót a Nappal összekötő szakasz azonos idő alatt azonos területet súrol? És igaz-e, hogy bolygók Naptól való átlagos távolságainak köbei úgy aránylanak egymáshoz, mint a keringési idejük négyzetei? Ezen kérdések kerülnek megválaszolásra egy geometriai szemléleten alapuló, kevés előismeretet igénylő előadásban, amelyet elsősorban végzős középiskolásoknak és fiatal egyetemistáknak szánunk.
Korosztály: középiskolások, egyetemisták

3. előadás címe: Titkosírási módszerek
Témakör: matematika, kódoláselmélet, mátrixok
Rövid leírás: Az előadás célja egy bevezetést adni a matematikai titkosírások elméletébe klasszikus példákon keresztül.
Korosztály: középiskolások, egyetemisták

4. előadás címe: A lineáris algebra elemi alkalmazásai
Témakör: matematika, algebra, mátrixok
Rövid leírás: Az előadás célja a lineáris algebra sokszínű alkalmazásainak bemutatása fizikai, közgazdaságtani, informatikai, és egyéb példákon.
Korosztály: középiskolások, egyetemisták

Csoportfacilitátor