Értékrend

A Magyar Templeton Program a világon egyedülálló, kísérleti tehetségazonosító és tehetséggazdagító programként azt tűzte ki célul, hogy megtalálja és 2016. márciusától egy éven át személyre szabott tehetséggondozó programban részesítse a beválogatott 314 Junior Templeton Fellow-t. A Fellow-k 10 és 29 év közötti, kivételes magyar kognitív tehetségek voltak, olyan fiatalok, akiknek a gondolkodási és megismerési képességei átütőek. A teljes programot magyar szakemberek dolgozták ki egy új módszertan mentén, melynek lényege, hogy a nemzeti tehetséghálózat bevonásával 20 ezer tehetséges jelentkezőből komplex, többkörös online beválogatási rendszer segítségével találja meg azokat a fiatal reménységeket, akiknek a kibontakozását személyre szabott programokkal támogatja. A program fontos célkitűzése volt, hogy a tehetségek személyes sikereinek elérése mellett abban is segítse őket, hogy a tevékenységük pozitív hatással legyen a szűkebb és a tágabb környezetükre, az emberiség sorsára.

A Magyar Templeton Program értékrendje

 1. Ilyen program korábban nem volt, így nem volt előzetesen bevált jó gyakorlat, amelyben kivételes tehetségekkel és ilyen nagy létszámban és ilyen széles életkori tartományban foglalkoztak volna, ezért a program szervezői, munkatársai és önkéntes résztvevői:
  • folyamatosan megosztották egymással az információkat és tapasztalatokat,
  • nyitottak voltak más szemléletmódra, a visszajelzésekre, és ezeket folyamatosan meg is beszélték egymással,
  • szükség esetén rugalmasan finomították a módszereket, az eszközöket és a programot.
 2. Kivételes tehetségek álltak a program középpontjában, akik különleges, egyéni bánásmódot és figyelmet kívántak, ezért:
  • a programban minden Fellow önkéntesen vett részt,
  • a program a Fellow-k érdekeiket, igényeit szolgálta, hogy tehetségüket a leginkább kibontakoztathassák,
  • magas színvonalú programokat kínáltunk a Fellow-k számára, hogy hasznosnak érezzék a közös munkát, de nem tettük mindegyiket kényszerű kötelezettséggé,
  • segítettük a Fellow-k helyes önértékelésének kialakulását, hogy tisztában legyenek a képességeikkel, helyesen mérjék fel a határaikat és ahhoz mérten vállaljanak feladatokat,
  • tudatosítottuk a Fellow-kban a képességeik felhasználásának társadalmi fontosságát, és segítettük őket abban, hogy tevékenységük hasznos és előre mutató legyen a szűkebb és a tágabb környezetük számára, és a Föld előtt álló óriási kérdések megoldásában,
  • elsődleges célunk volt, hogy a Fellow-k jól érezzék magukat a programban, életüket később is formáló, meghatározó élményekkel gazdagodjanak.
 3. A program kiemelt jelentőségűnek tartotta a társadalmi és személyes felelősségvállalás és az együttműködés kérdését, az erre való érzékenyítést, ezért
  • hangsúlyoztuk a közösségformálást és az egymásra való odafigyelést,
  • feladatunk volt, hogy elősegítsük a Fellow-k közösségének alakulását és együttműködését,
  • a Fellow-k teljes közössége és a kisebb csoportok is az egymásra való odafigyelés, az elfogadás és az őszinte, konstruktív, építő visszajelzések színhelyei voltak, amelyek modellként szolgátnak a tágabb társadalmi környezetben való viselkedésre.
 4. A program pozitív pszichológiai szemléleten alapult, azaz:
  • elsősorban a fejlődésre, a kibontakozásra, ill. az azt gátló tényezők elhárítására helyezte a hangsúlyt,
  • az örömteli tanulási tapasztalatokat, a személyes erősségek fejlődését és a pozitív, a kreativitásra, az alkotásra bátorító környezetet kívánta biztosítani,
  • a személyekben és a csoportban rejlő energiákat mozgósította és a közös teljesítményt, az egymással való együttműködést erősítette.